O$ 10.22 AppleScript Error (Not authorized to send Apple events to Calendar.)

Jef Leys | Desim jef.leys at desim.be
Wed Nov 9 19:23:23 UTC 2022


Hi,

Did you allow Omnis access in Calendar in SystemPreferences/Security&Privacy/Privacy?

Met vriendelijke groeten,De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Desim NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

> Op 9 nov. 2022, om 19:38 heeft Mike Matthews - Omnis via omnisdev-en <omnisdev-en at lists.omnis-dev.com> het volgende geschreven:
> 
> Hello All,
> 
> An odd problem has arisen with new Macs and Monterey.  Just missed it until now really.  When I run and AppleScript to fetch events from iCal, I get a warning 'Not authorized to send Apple events to Calendar.’  I can launch iCal/Calendar however, but not control it.
> 
> This is the reported error text:
> 'Not authorized to send Apple events to Calendar.'
> 
> On my older Mac that is still using Intel chip and OSX 10.15, all is fine, but on newer M1, Monterey, I can’t seem to get the security setup right.
> 
> I have reset using 'tccutil reset AppleEvents’ so I get the prompt to allow security to be allowed, but the setting is not made.  Looking at the Calendars in Security & Privacy pane, no apps are shown.
> 
> Is this just me, or are others failing as well?
> 
> Begin text block
> Text:tell application "iCal"(Carriage return)
> Text:launch(Carriage return)
> Text:end tell(Carriage return)
> End text block
> 
> 
> Get text block lvScript
> 
> 
> Do $runapplescript(lvScript,lvResult,lvApplescriptError) Returns lvErrCode
> 
> 
> If len(lvApplescriptError)
> OK message {Encountered Error: [lvApplescriptError]}
> Calculate lvFlagOK as kFalse
> End If
> 
> 
> If lvFlagOK
> Begin text block
> Text:tell application "iCal"(Carriage return)
> Text:set theCalendarNames to name of every calendar(Carriage return)
> Text:end tell(Carriage return)
> End text block
> 
> 
> Get text block lvScript
> 
> 
> Do $runapplescript(lvScript,lvResult,lvApplescriptError) Returns lvErrCode
> End If
> 
> Thanks
> 
> Mike Matthews
> 
> Lineal Software Solutions
> Commercial House, The Strand<x-apple-data-detectors://1/1> Barnstaple, Devon, EX31 1EU<x-apple-data-detectors://1/1>
> 
> omnis at lineal.co.uk<mailto:mike.matthews at lineal.co.uk>
> 
> www.lineal.co.uk<http://www.lineal.co.uk/>
> 
> www.sqlworks.co.uk<http://www.sqlworks.co/>
> 
> 
> 
> _____________________________________________________________
> Manage your list subscriptions at https://lists.omnis-dev.com
> Start a new message -> mailto:omnisdev-en at lists.omnis-dev.com More information about the omnisdev-en mailing list